מי שנמצא במלחמה עם אחרים,

לא יכול להיות בשלום עם עצמו.